Gegevens

Het bestuur
Voorzitter:
Dhr. E. Schuringa
tel. 06-51359436
Vice voorzitter:
Dhr. B. Antema
tel. 06-29021899
Secretaris:
Mevr. A.Begeman
tel. 0597646865
Technische zaken en kasbeheer:
Dhr. J.Siepel
tel. 06-40507088
Verenigingsadministrateur en penningmeester:                                 Dhr A. Schmitz                                    06-13234299 (ma/di/wo 20.00-21.00 uur) nioppm@gmail.com Financieel administrateur LR&PC:  Dhr. T van Bruggen                         0597-592347 (12.30 – 13.30 werkdagen)hennievanbruggen@ziggo.nl

 

 

Overige leden:
Mevr. C.Köhler
Mevr. G.Zijlstra
Dhr. A.v. Bruggen
Webbeheer:
Karin Vos, 06-12362452
info@manegeniop.nl 

 

Overige commissies
Wedstrijdsecretatriaat:
Mevr. Marjan Woltjer
J.de Weerdstraat G 12
9663 SN Nieuwe Pekela
tel. 06-13605910
Email: woltjerbj14@hotmail.com
Lr&Pc NIOP Wedstrijden:
Mevr. Marjan Woltjer
Dhr. Erik van den Wijngaarden
Dhr. Tonny van Bruggen
Dhr. Erik Schuringa
Mevr. Grietje Zijlstra                                     Mevr. Marieke Zuidema
Mevr. Renate Drenth
Activiteiten commissie:
Mevr. Marjan Woltjer
Mevr. Anita Huft
Mevr. Ina de Wit
Onderlinge:
Mevr. Jantina Boltendal en Alida Klooster
Kantinecommissie:
Dhr. Albert Korte
Dhr. Klaus Köhler
Mevr. Christa Meijer
Mevr. Gina Korte
Instructiecommissie:
Dhr. Erik Schuringa
Dhr. K.A. de Vries
Instructie

Springen
Dhr R. Dalenoord (wedstrijd ruiters gevorderd)
Mw L. Kaptein (wedstrijdruiters beginnende)

Dressuur
Mw M. Woltjer (wedstrijdruiters)
Mw L. Tienkamp (recreatieruiters)
Mw L. Kaptein (recreatieruiters)
Mw R. v/d Woude (recreatieruiters)

Voor de betaling van de stallingskosten en/of het lesgeld kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer: NL31RABO0365019518                    T.n.v. Manegevereniging NIOP