Gegevens

Het bestuur
Voorzitter:
Dhr. E. Schuringa
tel. 06-51359436
Vice voorzitter:
Dhr. B. Antema
tel. 06-29021899
Secretaris:
Mevr. A.Begeman
tel. 0597646865
Technische zaken en kasbeheer:
Dhr. J.Siepel
tel. 06-40507088
Verenigingsadministrateur en penningmeester:                                 Dhr H. Zuidema

penningmeester@manegeniop.nl

Financieel administrateur LR&PC:  Dhr. T van Bruggen                         0597-592347 (12.30 – 13.30 werkdagen)hennievanbruggen@ziggo.nl
Overige leden:
Mevr. C.Köhler
Dhr. A.v. Bruggen
Webbeheer:
Chantal Kohler
info@manegeniop.nl 
Overige commissies
Beheerder:Mevr. Marjan Woltjer
J.de Weerdstraat G 12
9663 SN Nieuwe Pekela
tel. 06-13605910
Email: woltjerbj14@hotmail.com


Lr&Pc NIOP Wedstrijden:
Mevr. Marjan Woltjer
Dhr. Erik van den Wijngaarden
Dhr. Tonny van Bruggen
Dhr. Erik Schuringa
Mevr. Bouwien Begeman

Wedstrijdsecretatriaat:

Mw. M. Zuidema en Mw. A. Schuringa tel: 06-30302334

Paarden: Wedstrijdsecretariaat.niop@gmail.com

Pony’s:

pcniop@gmail.com

Activiteiten commissie:
Mevr. Angela Krops
Mevr. Lucy kaptein
Mevr. Marchien Zuidema
 Ledenadministratie:
Mw. I. Riemeijer-Veninga
ledenadministratie@manegeniop.nl
Onderlinge:
Mevr. Jantina Boltendal

Mevr. Jolanda v/d Schans

Instructiecommissie:
Dhr. Erik Schuringa
Dhr. H. Zuidema
InstructieSpringen
Dhr R. Dalenoord (wedstrijd ruiters gevorderd)
Mw L. Kaptein (wedstrijdruiters beginnende)

Dressuur
Mw M. Woltjer (wedstrijdruiters)
Mw I. Hilverts-Bergman (recreatieruiters)
Mw L. Kaptein (recreatieruiters)
Mw R. v/d Woude (recreatieruiters)

Mw M. Zuidema

Voor de betaling van de stallingskosten en/of het lesgeld kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer: NL31RABO0365019518                    T.n.v. Manegevereniging NIOP