Nieuws

Zomervakantie:

De manege is gesloten van maandag 29 juli t/m 23 augustus 2024

*************************************************

Verhuur manegepaarden en pony’s,

Per omgaande is besloten geen nieuwe huurders  meer aan te nemen. Om reden dat we met elkaar willen blijven zorgen dat de paarden en pony’s van de manege goed in de lessen kunnen blijven lopen, zonder ze daarnaast extra te belasten.

**************************************************

STICHTING LEERGELD -18

Wat doet deze organisatie?

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door een vergoeding voor activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor wat ze aanbieden?

  • Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 
  • Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsniveau ligt.

Wat kan ik aanvragen?

Aanvragen variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Hoe kan ik dit aanvragen?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leergeld Zuidoost Groningen. Er kan dan via het online formulier of telefonisch een aanvraag gedaan worden. De Leergeld coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend.

Wanneer kan ik bellen?

U kunt elke dinsdag en donderdag tussen 09:30 en 11:30 uur bellen naar de coördinator van Stichting Leergeld Zuidoost Groningen. Het telefoonnummer is 06-10741536. Per mail is Stichting Leergeld Oost- Groningen bereikbaar via veendam@leergeldzuidoostgroningen.nl.

Stichting Leergeld -18 – Pekela Actief

***************************************************************************************************************

MANEGEVERENIGING N.I.O.P.
J. de Weerdstraat G 12, 9663SN Nieuwe Pekela Tel. 0597 647133 Bankrekening: NL31RABO036.50.19.518

Nieuwe Pekela, 25 november 2022

Betreft: Nota lidmaatschap 2023

Geacht lid van onze vereniging,

Hierbij belasten wij u voor het lidmaatschap van onze vereniging voor het jaar 2023.

De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 35,-
Dit zal via automatische incasso worden geïncasseerd.

Maakt u geen gebruik van automatische incasso wilt u dan bovengenoemd bedrag overmaken op onze bankrekening NL31RABO 036.50.19.518

Om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten van de vereniging dient u over het lidmaatschap te beschikken. Alleen zij die lid zijn (of hun wettelijke vertegenwoordiger) hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin stemrecht.

Voor de tarieven per 1 januari 2023 verwijzen wij u naar de achterzijde van deze nota. Indien u gebruik maakt van automatische betaling verzoeken wij u het bedrag hiervan aan te passen.

Let op !!! Wedstrijdruiters dienen de € 35,- lidmaatschapsgeld niet over te maken, dit wordt door LR&PC NIOP in rekening gebracht op de jaarnota van LR&PC en daar ook geïnd.
Rekeningnummer LR&PC NIOP: NL73RABO 031.90.07.006

AVG: Het bestuur verklaart dat alle persoonlijke gegevens van de leden alleen worden gebruikt door de penningmeester en de ledenadministratie, voor de financiële afwikkeling.
Door uw lidmaatschap gaat u hier mee akkoord.

Met vriendelijke groet,
Namens Manegevereniging N.I.O.P.

H. Zuidema
Financieel administrateur.
Mail: penningmeester@manegeniop.nl
Tarieven manegevereniging N.I.O.P.

Als gevolg van algemene kostenstijgingen worden met ingang van *1 januari 2023 veel tarieven gewijzigd.

*Ga naar de pagina tarieven voor de actuele tarieven van 2023.

*****************************************************************************

Wil je je weer opgeven voor officiële wedstrijden bij manege NIOP? check dan snel de datums onder het kopje evenementen. 

Het wedstrijd secretariaat bestaat uit Aurieke Schuringa en Marieke Zuidema.

Tel: 06-30302334
E-mail: Wedstrijdsecretariaat.niop@gmail.com (paarden) en pcniop@gmail.com (pony’s)

*****************************************************************************

Onderlinge wedstrijden manege NIOP 

*Opgave via: onderlingenniop@gmail.com

************************************************************************

WIJZIGING TARIEVEN VRIJ RIJDEN VANAF 2021,

Niet leden €10,00 per keer

Leden €5,00 per keer

*Uitgezonderd diegenen die voor een jaar-, half jaar of stalling hebben betaald. De betaling kan voldaan worden bij de beheerders. Ingang vanaf heden.

************************************************************************

VOLTIGE,

Iedere woensdagmiddag van 15:00 uur tot 16:30 uur vinden er voltige lessen plaats.

************************************************************************

  • Openingstijden manege in het weekend en tijdens de feestdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur
  •  kaart en sjoel avonden vinden plaats op iedere 3e zaterdag van de maand in de kantine van de manege, aanvang tijd 20.00 uur. Inleg 4 euro per persoon dit is incl 2 kopjes koffie en iets lekkers. Als prijzen zijn er vleesprijzen te winnen! 

Geef je op en kom gezellig meedoen!